magazine Werkplaats

Werkplaats is het magazine van KNHM foundation. Werkplaats informeert, enthousiasmeert, verdiept kennis en biedt een podium voor discussie. Het magazine valt twee keer per jaar op de deurmat bij zo’n 14.000 abonnee’s, zoals buurthuizen, vrijwilligers, wijkbedrijven en gemeenten. Werkplaats wordt altijd gemaakt met een of meerdere partners, rondom een actueel thema.

cover-500x650

Werkplaats 32:
Lokale kracht

Als nooit tevoren zijn buurtgenoten betrokken bij hun buurt of wijk en steken zij samen de handen uit de mouwen. Deze lokale kracht is iets om te koesteren, verder te ontwikkelen en te stimuleren. De initiatieven in dit magazine laten zien dat die lokale kracht, hoe klein of groot van schaal die dan ook mag zijn, altijd sterk ontwikkeld is geweest. En dat die essentieel is voor een vitale samenleving.

cover-500x650

Werkplaats 31:
We doen het samen

Samen weet je meer. Je ziet, hoort en voelt meer. Je capaciteiten en talenten worden samengevoegd, zodat je elkaar versterkt en aanvult. Kortom: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Daarom laten we in deze Werkplaats graag het belang én de impact van samenwerken op lokaal, nationaal en internationaal niveau zien. Plus natuurlijk veel praktische tips voor een prettige samenwerking.

cover-250x350

Werkplaats 30:
Voel je thuis in de buurt

In elke wijk of buurt is hetzelfde van belang: hoe leef je goed met elkaar samen en hoe zorg je voor een leefbare wijk voor iedereen? Voel jij je thuis in jouw buurt? In onze nieuwste editie van Werkplaats gingen wij met experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van diversiteit en inclusie op kritisch onderzoek uit. Want je veilig en thuis voelen in je buurt, kan alleen als iedereen mee mag doen én meedoet.

KNHM_Werkplaats 28_opmaak_V6.indd

Werkplaats 29:
Prettig oud in eigen buurt

Nederland vergrijst. En steeds vaker wonen ouderen langer zelfstandig thuis. Dit heeft een grote impact op onze wijken, hoe we met elkaar samenleven, de leefbaarheid in onze dorpen. Wat betekent het om ouder te worden? Wat betekent dat voor een gemeenschap? Is onze samenleving wel voldoende toegerust op een dergelijke taak? In deze Werkplaats verkennen we wereld van ouder worden in de wijk.

Werkplaats 28

Werkplaats 28:
De duurzame wijk

Steeds meer Nederlanders zetten zich actief in voor duurzaamheid en een beter klimaat. Wat betekent het om als buurt of wijk aan de slag te gaan met duurzaamheid? Welke stappen kun je zelf ondernemen? Of liever: welke stappen kun je samen ondernemen? Samen met Arcadis onderzoeken we in deze Werkplaats de kansen en de uitdagingen van de duurzame wijk.

werkplaats-27-cover

Werkplaats 27:
De vrijwilliger 2.0

Feeling good, while doing good. In elke buurt, in elke wijk, in vrijwel elke organisatie spelen vrijwilligers een belangrijke rol. En dat is al vele jaren zo. Toch wordt er tegenwoordig veel gesproken over een ‘nieuwe vrijwillige’. Wie is dit dan? Bestaat deze wel? In deze editie van Werkplaats verkennen we de wereld van die (nieuwe) vrijwilliger.

KNHM_Werkplaats_opmaak_DRUK.indd

Werkplaats 26: Bouwen aan de gemeenschap

Focus on strong, not on wrong! In deze editie verkennen we de wereld van ABCD, van de waarderende wijkontwikkeling.  Samen maak je zichtbaar wat er in de buurt aanwezig is: verborgen krachten, talenten, kennis en bronnen. Zo wordt er van binnenuit gewerkt aan een in economisch, cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt. Er zijn geen regels, geen stappen en geen foute keuzes. Iedereen mag meedoen en bij voorkeur maken we er een feestje van.

werkplaats-25-cover

Werkplaats 25: De buurt is wat ons sociaal verbindt

Wat gaat er goed en wat zijn de knelpunten zijn bij bewonersinitiatieven in de samenwerking met de systeemwereld? Welke lessen kunnen we op dit moment leren van succesvolle samenwerkingen tussen burgers, lokale overheden en formele zorginstanties? Samen met Nederland Zorgt Voor Elkaar zijn we op zoek gegaan naar de antwoorden.

werkplaats-24-cover

Werkplaats 24: Het geheim van maatschappelijk en succesvol ondernemen

Wat is het geheim van sociaal én succesvol ondernemen? Hoe kun je niet alleen blijven bestaan, maar voldoende winst maken om die ook weer te investeren in de gemeenschap? In onze nieuwe Werkplaats volop inspiratie en tools om ondernemender te werken en die duurzamere impact te maken.

werkplaats-23-cover

Werkplaats 23: Hoe sociaal is social?

Social media en online tools zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Ook bij burgerinitiatieven en buurtprojecten neemt de digitale community een steeds belangrijkere plek in. Het uitgangspunt is dat iedereen ondertussen wel toegang heeft tot een computer en internet. Maar zorgt die digitale ontwikkeling ook echt voor verbinding of een community? Is er door die digitale trend minder eenzaamheid? En meer zelfredzaamheid? Kortom, hoe sociaal is social?

werkplaats-22-cover

Werkplaats 22: Eerste hulp bij integratie

Voor het opvangen, betrekken en integreren van vluchtelingen in Nederland bestaan verschillende organisaties en systemen. Denk aan het COA of aan VluchtelingenWerk. Tegelijkertijd zie je dat burgers en bedrijven grote en kleine initiatieven starten om vluchtelingen een plek in onze maatschappij aan te bieden. In deze Werkplaats onderzoeken we hoe deze twee werelden steeds meer in elkaar grijpen en hoe ze elkaar versterken.

werkplaats-21-cover2

Werkplaats 21: Ondernemen in én voor de wijk

Het opzetten van een succesvolle wijkonderneming vergt enorm veel energie en doorzettingsvermogen. Maar uiteindelijk levert het veel op: meer baas in eigen buurt en sociale samenhang. In deze Werkplaats gaan we dieper in op alle aspecten rondom wijkondernemingen: inclusief een handig en praktisch stappenplan!

Werkplaats 2x per jaar thuis ontvangen? Word vriend van KNHM foundation!