KNHM participaties 

KNHM Participaties is de lange termijn partner voor ondernemende burgerinitiatieven in het vormgeven en verwezenlijken van hun plannen. We bieden passende financiering, coaching en training en betrekken experts waar nodig, zowel in de opstartfase als in de jaren daarna. Daarnaast hebben we een inspirerend netwerk van bewonersbedrijven en adviseurs waarmee we kennis en ervaringen delen.

wat we doen

Meer weten? Neem gerust contact op met KNHM Participaties:

Erik Arkesteijn: erik.arkesteijn@knhm.nl, 06-27 06 22 21 of

Saskia van Alphen: saskia.vanalphen@knhm.nl, 06-11 22 18 66

KNHM Participaties staat voor ondernemerschap en sociale innovatie. Terwijl overheid, instellingen en bedrijven zich terugtrekken of moeite hebben om burgers te bereiken, ontstaan ondernemende burgerinitiatieven, ook wel bewonersbedrijven, die een spilfunctie in de wijk veroveren voor het oplossen van lokale maatschappelijke uitdagingen. Ze weten wat er leeft in de buurt, welke problemen er zijn en welke talenten er zitten. Ze zijn een belangrijke ontmoetingsplek in de buurt en slaan een brug tussen de leefwereld van bewoners en de systeemwereld van overheid, instellingen en bedrijven.

wat we bieden

Actieve betrokkenheid en ondersteuning
Vanaf het moment dat we elkaar leren kennen en vertrouwen uitspreken om samen te werken, zijn we actief betrokken bij jullie initiatief. Samen bepalen we welke expertise of ondersteuning nodig is in de verschillende fase van jullie bewonersbedrijf. We richten ons daarbij op het versterken van de organisatie en de bedrijfsvoering. Dat kan bijvoorbeeld liggen op het terrein van vastgoed, gemeenterelaties, juridische en strategische zaken. We zetten ons netwerk in om best practices te delen en brengen jullie in contact met relevante organisaties voor samenwerking of financiering. We laten ons daarbij leiden door jullie maatschappelijke doelen en ondersteunen jullie in het zichtbaar maken van de resultaten daarop.

Financiering
Over het algemeen verstrekken we leningen of investeren we in eigen vermogen. De precieze voorwaarden van onze financiering stemmen we zoveel mogelijk af op jullie behoeften en mogelijkheden.

In onze portefeuille

marieke-hillen-floris-van-gennep

Het Wijkpaleis

Het Wijkpaleis in Rotterdam is een van onze participaties. Marieke Hillen, een van de initiatiefnemers van het Wijkpaleis, vertelt over de start van ‘de plek om het te maken’ en over de betrokkenheid van KNHM Participaties bij hun bewonersbedrijf. Lees meer >

hagerhof-vivian-en-kyra

Kinderboerderij Hagerhof

Ook Kinderboerderij Hagerhof in Venlo is een van onze participaties. Bestuurslid Vivian Kersten en educatiemedewerkster Kyra Klooster vertellen over de uitdagingen van de boerderij die als sinds 1977 op deze plek zit: “Als kinderboerderij is educatie belangrijk. Sommige kinderen weten niet eens meer waar de melk vandaan komt.” Lees meer >

77612295

Woonzorgcentrum Vledder

Stichting Onderdak Vledder heeft de wens om de leefbaarheid in het dorp Vledder te verbeteren, onder meer door het bouwen en exploiteren van een woonzorgvoorziening. Dit biedt de oudere zorgbehoevende inwoners een mogelijkheid om in het vertrouwde Vledder te blijven wonen te midden van hun familie. Lees meer >

Kennisbank

vledder-5-succesfactoren

5 succesfactoren

Recent hebben wetenschappers, op basis van studies van 19 zeer diverse bewonersbedrijven in Engeland, vijf succesfactoren geidentificeerd die leiden tot duurzame bewonersbedrijven. Zijn deze factoren ook de basis voor succes voor duurzame bewonersinitiatieven in Nederland? Een casevoorbeeld. Lees meer >>

Impact Evaluatie

Impact-evaluatie

Bewonersbedrijven kunnen een substantiële bijdrage leveren aan de leefbaarheid van een buurt of wijk. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de impact-evaluatie van KNHM Participaties. Volgens het onderzoek weten bewoners zelf meestal het beste wat er in hun omgeving leeft, waardoor ze hun doelgroep ‘op maat’ kunnen bedienen. Lees meer >>

goed-ondernemerschap-boekje

Goed ondernemerschap

Als een bewonersinitiatief groeit in omvang en inkomsten, een continu karakter krijgt of wanneer serieuze investeerders om de hoek komen kijken, dan verandert het vrij snel in een bewonersbedrijf. En bij het runnen van een bedrijf, komt best wat kijken! In dit boekje delen we hoe je aan de slag kunt met goed ondernemerschap. Lees meer >>

Pitchen voor impact

Samen met LSAbewoners organiseert KNHM foundation ieder jaar het traject Pitchen voor Impact. In een serie workshops ga je aan de slag met onder meer een sterk en haalbaar ondernemingsplan, de financiële basis, impact, continuïteit en de geheimen van een goede pitch. Lees hier meer over Pitchen voor Impact.