KNHM participaties 

KNHM Participaties is een innovatieprogramma waarin ondernemerschap van actieve burgers wordt onderzocht en ondersteund. We zijn actief en langdurig betrokken bij een kopgroep van bewonersbedrijven waar we ook financieel in participeren. We ontwikkelen kennis, instrumenten en trainingen die we breed delen met initiatiefnemers, overheden, fondsen en andere ondersteuningsorganisaties. Zo werken we aan een samenleving waarin ondernemende bewonersinitiatieven regie nemen in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in wijken en dorpen.

wat we doen

Meer weten over het innovatieprogramma of over de mogelijkheden voor investering in jouw bewonersbedrijf? Neem gerust contact op met KNHM Participaties:

Erik Arkesteijn: erik.arkesteijn@knhm.nl, 06-27 06 22 21 of
Saskia van Alphen: saskia.vanalphen@knhm.nl, 06-11 22 18 66

bewonersbedrijven…

… zijn het kristallisatiepunt voor actief burgerschap. Gedreven vanuit bewoners weten zij bij uitstek wat er leeft in de wijk, welke uitdagingen bewoners ervaren en welke talenten er zitten.

… hebben vaak een gebouw in eigendom, werken als knooppunt, als fysieke marktplaats voor ontmoetingen, ideeën en ambities. Ze organiseren niet per sé zelf, maar stimuleren, enthousiasmeren en faciliteren.

… fungeren als nieuwe verbinding tussen leefwereld en systeemwereld. Het zijn plekken waar burgers, gemeenten, instellingen en bedrijven samenwerken op het gebied van zorg, integratie, duurzaamheid, participatie, werk, leefbaarheid, maar waar ook ruimte is voor ontmoeting en gezelligheid.

wat we bieden

  • Grote betrokkenheid voor meerdere jaren: hands-on relatie met de ondersteunde organisatie tot het moment dat de organisatie financieel of operationeel zelfstandig is.
  • Aandacht voor organisatieontwikkeling: versterken van operationele capaciteiten door de kern van de organisatie te ondersteunen in plaats van afzonderlijke projecten.
  • Financiering op maat: financiële ondersteuning afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de organisatie.
  • Niet-financiële ondersteuning: verstrekken van kennis op het gebied van strategie, bedrijfsvoering, gemeenterelaties, vastgoedbeheer en juridische aspecten.
    • Betrekken in netwerken: verschaffen van toegang tot netwerken van financiers, ondersteuningsorganisaties en andere initiatiefnemers.
    • Het vaststellen en managen van de (maatschappelijke) resultaten: focus op meetbare maatschappelijke uitkomsten en transparantie.

Het Wijkpaleis

Het Wijkpaleis in Rotterdam is een van onze participaties. Marieke Hillen, een van de initiatiefnemers van het Wijkpaleis, vertelt over de start van ‘de plek om het te maken’ en over de betrokkenheid van KNHM Participaties bij hun bewonersbedrijf.

Kinderboerderij Hagerhof

Ook Kinderboerderij Hagerhof in Venlo is een van onze participaties. Bestuurslid Vivian Kersten en educatiemedewerkster Kyra Klooster vertellen over de uitdagingen van de boerderij die als sinds 1977 op deze plek zit: “Als kinderboerderij is educatie belangrijk. Sommige kinderen weten niet eens meer waar de melk vandaan komt.”

Trainingstraject pitchen voor impact

Samen met LSAbewoners organiseert KNHM foundation ieder jaar het traject Pitchen voor Impact. In een serie workshops ga je aan de slag met onder meer een sterk en haalbaar ondernemingsplan, de financiële basis, impact, continuïteit en de geheimen van een goede pitch.  Bekijk de video hiernaast of lees hier meer over Pitchen voor Impact. 

In het najaar van 2019 starten we dit traingstraject ook samen met Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) voor bewonersinitiatieven uit Limburg. Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden voor Pitchen voor Impact in je dorp (Limburg).