wie-we-zijn

netwerk van vrijwillige adviseurs

KNHM foundation daagt mensen uit hun leefomgeving socialer en mooier te maken. We inspireren, adviseren en verbinden maatschappelijke initiatieven waardoor zij sneller groeien. Dit doen we als landelijk netwerk van 150 adviseurs die zich pro bono inzetten.

waar vind je ons?

Onze adviseurs bestaan uit vrijwilligers en medewerkers van Arcadis. Wij werken vanuit provinciale en landelijke adviesteams. Je vindt ons dus door heel Nederland. Elk team beschikt over adviseurs met verschillende achtergronden en een krachtig netwerk dat ingezet kan worden om jouw initiatief beter en sneller te realiseren.

over KNHM

Hoe werken we?

KNHM foundation laat burgerinitiatieven groeien. Dit doen we met een adviseursnetwerk bestaande uit 150 vrijwilligers en 200 Arcadis-medewerkers. Samen zitten we aan tafel bij burgers en geven kosteloos kennis, inspiratie en toegang tot ons netwerk. In deze korte animatie leggen we graag uit hoe we dat precies  doen.

de oude ‘Heidemij’

In 1888 is KNHM (toen nog Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en in de volksmond ‘de Heidemij’) opgericht voor het ontwikkelen van landbouwgronden, het herbebossen van zandgronden en het verbeteren van werkgelegenheid. Ook toen al was de achtergrond het verbeteren van de leefomgeving.

KNHM foundation

Tegenwoordig functioneert KNHM als een onafhankelijke stichting met een ideële doelstelling: het bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving. Op projectniveau werken KNHM en Arcadis regelmatig samen, bijvoorbeeld in het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van Arcadis. Vandaar ook de toevoeging ‘foundation’ aan de naam KNHM.

samenwerking met arcadis

Jouw initiatief is uniek en verdient de beste begeleiding. Zo’n 200 adviseurs van KNHM staan klaar om jou te ondersteunen. Dit doen ze op vrijwillige basis. Daarnaast kunnen we ook expertise inzetten van het advies- en ingenieursbureau Arcadis.

van business case tot ontwerp

Concreet betekent dit dat Arcadis-medewerkers samen met ons jouw initiatief adviseren. Arcadis-medewerkers doen dit kosteloos. Op die manier geeft het bedrijf invulling aan haar maatschappelijke betrokkenheid. Denk hierbij aan het opstellen van een business case voor lokale duurzame energie, ontwerpen van een stadspark of het organiseren van een kennismiddag over bevolkingskrimp.

over arcadis

Arcadis is een design- en consultancy bureau voor de natuurlijke en gebouwde leefomgeving. Wereldwijd werken er 27.000 mensen voor Arcadis. Van de 2.500 medewerkers in Nederland, zijn jaarlijks zo’n 200 mensen betrokken bij de samenwerking met KNHM.

bureau bestuur

bestuur

Het bestuur van KNHM is verantwoordelijk voor het algehele beleid van de vereniging. Zij vergadert vier keer per jaar. In het bestuur hebben zitting:

 • Annemarie Jorritsma (voorzitter)
 • Marjan Trompetter (penningmeester)
 • Harry Draai (secretaris)
 • Harm Albert Zanting (bestuurslid)
 • Riëtte Blacquiere (bestuurslid)
 • Edith van Klink (bestuurslid)
 • Peter Blonk (bestuurslid)

bureau

directie

 • Jitske Tiemersma

communicatie

 • Linde Nouws-Keij
 • Kyra Bharos

secretariaat

 • Michaëla Brugman
 • Pytsje Kuiken

arcadis & knhm mvo programma

 • Mariska van den Toren
 • Hans van Vroonhoven

advies

 • Yvonne Rosloot
 • Pieter Rozema
 • Monique Melchers

participaties

 • Erik Arkesteijn
 • Karel Rietdijk

kern met pit & artcadia

 • Margje van Spaendonck
 • Arianne Aanstoot