Op vrijdagmiddag 29 oktober ontmoeten initiatieven uit het hele land elkaar in het nieuwe kantoorpand van Triodos Bank in Driebergen-Rijsenburg. Koning Willem Alexander zal tijdens deze bijzondere middag als speciale gast aanwezig zijn.

Bewoners van wijken en dorpen nemen steeds vaker initiatief om samen oplossingen te organiseren op maatschappelijke onderwerpen. Zij zoeken een nieuw evenwicht in de driehoek gemeenschap – overheid – markt. Ook in het domein van welzijn, zorg en (samen) wonen zien we een enorme groei in gemeenschapskracht.

Tijdens deze inspiratiemiddag komen we bij elkaar, laten we elkaar zien wat er mogelijk is op het gebied van gemeenschapskracht, kijken we samen naar de knelpunten die we tegenkomen op ons pad en natuurlijk naar de mogelijke oplossingen.

Naast een plenair deel gaan we in groepen in interactieve workshops verder met elkaar in gesprek over wonen, zorg, het nieuwe normaal, structurele financiering en de verbindende schakel. Het wordt een middag vol onderlinge ontmoeting, inspiratie en uitwisseling. Graag horen en leren we ook van jouw ervaringen.

Programma

14.00 uur           

Aankomst, registratie en keuze workshops

14.30 uur           

Welkom en opening door Pauline Bieringa en dagvoorzitter Tine de Moor, in gesprek met Jan Smelik en Jitske Tiemersma

15.05 uur           

Keynote: Woest Aantrekkelijk samenwerken – door Jitske Kramer

15.40 uur           

Workshopronde 1

16.40 uur           

Workshopronde 2

17.30 uur           

Conclusie, afsluiting en borrel

18.00 uur           

Einde bijeenkomst

De workshops:

1 + 4: Wonen / zorgvastgoed
Er zal in de komende jaren een grote behoefte ontstaan aan kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen. Ongeveer 10% van de zorgzame gemeenschappen is hiermee bezig. Deze workshop gaat over de ervaringen van bewonerscollectieven bij het realiseren van een woonzorgcomplex in hun wijk of dorp. Welke knelpunten komen ze tegen en wat zijn de lessen die zij uit hun ervaringen kunnen meegeven aan andere initiatiefnemers? We hebben aan WoonStichting NuVoorStraks (Austerlitz) en Blijven wonen in Hengevelde gevraagd om hun ervaringen te delen. Dat doen ze in de eerste workshopronde. Daarna – in de tweede ronde – is het de beurt aan een ander duo: The Masters (Maastricht) en Woonzorgcentrum Vledder.

2. Zorg: make or buy?
Een op de vijf zorgzame gemeenschappen heeft de ambitie om ook zorg te verlenen, of in elk geval zich te bemoeien met de organisatie van thuiszorg of zelfs intramurale zorg in hun wijk of dorp. De vraag is dan: gaan we in eigen beheer uitvoeren of zoeken we samenwerking met een bestaande zorgorganisatie? Welke keuzes hebben goed uitgepakt en waar ging het toch mis? Twee bewonerscollectieven uit Brabant nemen u mee in hun keuzes: Coöperatie Tot uw Dienst (Laarbeek) en Zorgcoöperatie Hoogeloon, de eerste zorgcoöperatie van ons land.

3. Structurele financiering
Uit de Monitor Zorgzame Gemeenschappen bleek structurele financiering een belangrijk thema en vaak knelpunt voor initiatieven op het gebied van welzijn en zorg. Vaak blijft financiering hangen in de pilot sfeer met incidentele donaties en subsidies. Bestaande systemen en processen zijn niet ingesteld op deelname en structurele samenwerking met bewonersinitiatieven. Wat kunnen we leren van initiatieven die gebruik hebben gemaakt van het right to challenge, mee hebben gedaan in aanbestedingstrajecten of meedoen in pilots voor nieuwe bekostigingssystemen? Zuid Doet Samen (Apeldoorn) en Vledder geven een inkijkje in hun ervaringen.

5. Dorpsondersteuner als verbindende schakel
De dorpsondersteuner – of wijkcoördinator, of buurtassistent –  is niet meer weg te denken uit onze gemeenschappen als verbinder tussen de bewoners onderling, maar ook met de reguliere zorg- en welzijnsaanbieders. Maar van wie is de dorpsondersteuner eigenlijk? Hoe zorg je er voor dat deze belangrijke spin-in-het-web van het dorp zelf blijft? En hoe zorg je voor continuïteit op de lange termijn? Ervaringen uit Austerlitz (Coöperatie Austerlitz Zorgt) en Gees (Nei Naoberschap).

6. Het nieuwe normaal?
Onze beweging staat voor een nieuw perspectief: zorgen voor elkaar in de leefwereld moet richtinggevend worden. Daar waar het collectieve tot volle wasdom is gekomen groeien nieuwe initiatieven die zowel disruptief zijn als richtinggevend voor de toekomst. We laten twee hiervan aan het woord om ons te inspireren om onze plek in de samenleving te claimen. Dorpscoöperatie Klooster&Buren is de ene, Zorgvrijstaat Rotterdam-West de andere. Geografisch een groot contrast, maar er zijn meer overeenkomsten dan u denkt.

Locatie         

Triodos Bank, Driebergen-Rijsenburg
(klik voor de route)

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk op uitnodiging. Het is helaas niet mogelijk om een introducé mee te nemen.

Wij volgen de coronarichtlijnen van de overheid. Bij deze bijeenkomst op een externe locatie zijn alle deelnemers dan ook genoodzaakt een geldige QR-code te laten zien.