gegevens knhm foundation

KNHM is ANBI gecertificeerd; dit betekent dat wij gezien worden als een van Algemeen Nut Bijdragende Instelling. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI gecertificeerde instelling om per 1 januari 2014 een aantal gegevens openbaar te maken om de transparantie van de ANBI te verhogen en deze niet uit te hollen.

Hieronder vindt u de complete gegevens van KNHM:

Naam: Stichting Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
RSIN/Fiscaal nummer: 0018.29.993
KvK Nummer: 40119290
Postadres: Postbus 33, 6800 LE Arnhem
Bezoekadres: Beaulieustraat 22, 6814 DV Arnhem
Telefoonnummer: 026-4455146
Internet: www.knhm.nl
E-mail: info@knhm.nl

Bestuurssamenstelling

  • Annemarie Jorritsma (voorzitter)
  • Marjan Trompetter (penningmeester)
  • Harry Draai (secretaris)
  • Harm Albert Zanting (bestuurslid)
  • Peter Blonk (bestuurslid)
  • Riëtte Blacquière (bestuurslid)
  • Edith van Klink (bestuurslid)

Beleidsplan

Klik hier hier om het strategisch plan 2022-2025 te downloaden.

Beloningsbeleid

KNHM kent in zijn geheel geen (vacatie)vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen of het begeleiden van burgerinitiatieven. Wel krijgen bestuursleden/vrijwilligers een vergoeding voor reis- en verblijfkosten en eventuele andere kosten. De medewerkers van het bureau worden beloond volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van Arcadis Nederland BV.

Doelstelling

Wat doen wij: KNHM begeleidt bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk, dorp of stad. Onze begeleiding richt zich op bewoners die zelf hun idee willen realiseren ter verbetering van hun leefomgeving. Ook begeleiden wij bewoners die actief willen participeren in besluitvorming. Dit doen we met inzet van kennis, procesbegeleiding en uitgebreid netwerk.

Onze missie: Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door bevlogen professionals, dan worden hun ideeën en plannen sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk van professionals helpen wij actieve burgers bij het verbeteren van hun leefomgeving.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In ons jaarbericht staat een overzicht van de uitgevoerde projecten per jaar. Voor ons meest recente jaarbericht klik hier.

Financiële verantwoording

Onze financiële gegevens staan in onze gecontroleerde jaarrekening. Klik hier om de meest recente jaarrekening in te zien (pdf).