knhm advies

Actieve burgers pakken steeds meer een actieve rol bij belangrijke veranderingen in de maatschappij zoals energietransitie, ruimtelijke ordening, en vraagstukken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zij kunnen veel zelf, maar hebben soms advies van buiten nodig om bepaalde hobbels te nemen of vastgelopen processen te doorbreken. KNHM Advies is een kennisprogramma waarin burgerinitiatieven advies op maat krijgen. Onze vrijwillige professionals met lokale kennis en betrokkenheid zijn actief en langdurig betrokken bij burgers die zelf hun wijk of buurt duurzaam willen verbeteren.

wat we doen

advies op maat

Hoe maak je als bewonersinitiatief nu je wens concreet? Hoe betrek je andere partijen bij je plannen en trek je ze over de streep? Hoe krijg je de financiering rond? En de exploitatie? Er komt veel bij kijken als je jullie droom voor de buurt of gemeenschap wilt realiseren.

Vaak gaat het om inhoudelijk en procesmatige complexe initiatieven met veel stakeholders en een doorlooptijd van meerdere jaren. Actieve burgers zoeken daarom naar kwalitatief hoogwaardige adviseurs, die als gelijkwaardige partners mee kunnen denken in projecten. KNHM Advies biedt deze hoogwaardige adviseurs.

ad_03
ad_04

empowerment

Onze vrijwillige adviseurs zijn in staat om de formele en informele wereld te verbinden en beweging in processen te krijgen die zijn vastgelopen. Ze doen dat door advies op maat te geven.

  • Zij zetten hun lokale kennis en netwerk in vanuit de regio waar ze wonen en/of werken.
  • Ze bieden procesbegeleiding met aandacht voor de stakeholders, de omgeving en de positie van het bewonersinitiatief in het speelveld. Daarbij zetten ze tools in, zoals het Actiemodel, de Effectenarena en het Business Model Canvas.
  • En ze nodigen actieve burgers uit voor onze workshops, vol met kennis en tips over onder meer vrijwilligersbeleid, financiering, organisatieontwikkeling en communicatie.
  • Onze adviseurs beschikken ook over specifieke inhoudelijke kennis vanuit hun professionele opleiding en werk of weten deze te ontsluiten. Bijvoorbeeld op het gebied van organisatieontwikkeling, ruimtelijke ordening, communicatie of financiering.
  • Technisch inhoudelijke kennis kan via ingenieurs- en adviesbureau Arcadis worden ingezet vanuit het mvo-programma. Zoals landschapsarchitecten, bouwkundigen, kostendeskundigen, juristen, ontwerpers, ecologen of hydrologen.

Wij geven bewonersinitiatieven inzicht in hoe hun initiatief ervoor staat, wat het nodig heeft en hoe zij hun doel kunnen bereiken: empowerment van bevlogen burgers.

Initiatieven

Opening De Vleugel in Ermelo-west
KNHM bestaat 135 jaar!
Update KNHM participaties
knhm artcadia hart

Meer weten? Neem gerust contact op met KNHM Advies:

Yvonne Rosloot: yvonne.rosloot@knhm.nl, 06-27 06 18 56
Pieter Rozema: pieter.rozema@knhm.nl, 06-27 06 07 42
Monique Melchers: monique.melchers@knhm.nl, 06-27 06 20 07