Herinrichting Dorpshuis Waterlandkerkje

Recentelijk is het dorp Waterlandkerkje in Zeews-Vlaanderen geconfronteerd met het verdwijnen van enkele belangrijke sociale voorzieningen. Om te voorkomen dat de leefbaarheid nog verder onder druk komt te staan, is het van belang dat het dorpshuis, als laatste sociale voorziening, blijft bestaan. KNHM denkt mee met het opstellen van een businesscase voor het dorpshuis.

Sociale voorzieningen
De sociale voorzieningen in Waterlandkerkje verdwijnen langzamerhand. Zo is de openbare basisschool gefuseerd met de basisschool in IJzendijke, met als gevolg de sluiting van de basisschool in Waterlandkerkje. Ook de peuterspeelzaal heeft haar deuren gesloten. Dit betekent voor de inwoners dat er nog maar één sociale voorziening over is, namelijk het dorpshuis, Om te voorkomen dat de leefbaarheid nog verder onder druk komt te staan, is het van belang dat deze laatste sociale voorziening blijft bestaan.

Dorpshuis
Het huidige dorpshuis bestaat uit twee aaneengesloten panden. De gemeente heeft aangegeven één van de twee panden te willen verkopen. Door het afstoten van dit pand moeten de overblijvende faciliteiten worden samengevoegd in het andere pand.

Plaats
Waterlandkerkje

Provincie
Zeeland

Meer informatie
Annemarie de Deckere-Truyman, KNHM Zeeland
adeckere@zeelandnet.nl
06 1009 0567

Afbeeldingen

Op de kaart

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partners

Twitter

Facebook

Youtube

LinkedIn